Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

1. Lịch sử hình thành

     Phòng Công tác HSSV được thành lập theo Quyết định số 1369/ QĐ – CĐKT1 ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội, trên cơ sở Tổ quản lý học sinh của phòng Đào tạo; Do yêu cầu nhiệm vụ đến ngày 01 tháng 9 năm 2018  hợp nhất với Phòng Thanh tra và Giám thị theo Quyết định số:…../QĐ-CĐKT thành lập Phòng Công tác HSSV và Thanh tra của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Chi tiết

Cơ Cấu Nhân sự

Quy chế CTHSSV

Học bổng - Chế độ chính sách

Kết nối HSSV

Thông tin khác